เมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส

เมืองแก้ว กอล์ฟคอร์ส เป็ นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 ,ระยะ015หลา7 เนรมิตรสนามกอล์ฟอยู่บน เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ สนามกอล์ฟเมืองแก้วเปิดให้บริการกับนักกอล์ฟทั้งสมาชิกของสนามและนักกอล์ฟทัวไปเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ254.ศ.6 ได้มีการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของคลับเฮ้าส์ , ภัตตาคาร , ล็อกเกอร์รูม , โปรช็อป รวมทั้งการปรับปรุงการออกแบบในส่วนของสนามกอล์ฟใหม่ โดยได้รับการปรับปรุงดีไซน์ ใหม่โดยนักออกแบบสนามกอล์ฟชั้นนาของโลกคือ บริษัท “SCHMIDT-CURLEY DESIGN COMPANY” ได้ออกแบบ ให้มีความสวยงามและท้าทายส าหรับนักกอล์ฟ เช่น ในส่วนของกรีนได้ท าการSHAPE CONTOUR ใหม่ให้มีลูกเล่นที่ ท้าทายสาหรับนักกอล์ฟ และทาการปรับปรุงโครงสร้างของกรีนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทาระบบระบายน้าใต้ผิวกรีน

และการเปลี่ยนชั้น ROOT ZONE ให้ได้ตามมาตรฐานของ USGA และที่สำคัญได้มีการเปลี่ยนพันธุ์หญ้ากรีนใหม่ เป็นหญ้า “TIF EAGLE” ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นต้นหญ้าที่มีใบเล็ก ล าต้นแคระSPEEDซึ่งจะทของลูกกอล์ฟทำให้เวลาพัตต์แล้วมีความเร็วเหมือนที่บางท่านเรียกว่า“กรีนกระจก” นันเอง ส่วนแท่นทีออฟได้ปรับปรุงใหม่ให้มีขนาด ใหญ่ขึ้น โดยได้ใช้พันธุ์หญ้า “ZOYSIA TENUIFOLIA” แฟร์เวย์และรัฟมีการ SHAPE CONTOUR ใหม่ มีการCUT & FILL ให้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งวางระบบระบายน้าใหม่ ส่วนหญ้าแฟร์เวย์และรัฟ ใช้พันธ์หญ้า “ZOYSIA MATRELLA” และในส่วนของบังเกอร์ได้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยเน้นให้เป็นอุปสรรคที่มองเห็นได้ทุกช็อต 

ส่วนรูปลักษณ์ของบังเกอร์นับว่ามีความสวยงามมาก มีความพริ้วและอ่อนไหวของรูปร่าง สอดรับกับเม็ดทรายในบังเกอร์ที่เป็นสีขาวอมชมพู ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของสนามเลยทีเดียวและในส่วนของLAYOUT และ LANDSCAPE ของต้นไม้ ทางนักออกแบบยังคงเอกลักษณ์ของต้นไม้ใหญ่ที่เป็นธรรมชาติเดิมไว้ทั้งหมด จะมีบางหลุมที่มีการโยกย้ายต้นไม้เข้ามา มีส่วนกับเกมส์เพิมขึ่้น โดยทาให้เป็นอุปสรรคและเพิมความท้าทายส่าหรับนักกอล์ฟเพิมขึ่้นอีกจุดหนึ่ง

COURSE INFORMATION

 Name: สนามกอล์ฟ เมืองแก้ว
  Address: 52 หมู่ 8 ถ.บางนา-ตราด กม.7.7 สมุทรปราการ
  Telephone: 02-740-2693-700
  Fax: 02-740-2691
  URL: http://www.muangkaewgolf.com
  Closed: 

 

 Designer: Mr. Lee Schmidt
  Opened: 
  Holes: 18
  Par: 72
  Green Fees: Member’s Guest (Week Day) 1400 Baht

Member’s Guest (Week End) 2100 Baht

Visitor (Week Day) 2500 Baht

Visitor (Week End) 3500 Baht

 

Caddy Fee: 300 Baht
  Golf Cart: 600 Baht
  Rental Items: Umbrella 100 Baht
Shoes 150 Baht
Club Set 1000 Baht
  Facilities: 

        

PAYMENT: