Dhupatemiya Golf Course

สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ 625 ไร่ ซึ่งในขณะนั้นถูกเรียกว่า “ลาดเป็ด” และเปิดให้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2528 โดยมี พลอากาศเอก ประพันธุ์  ธูปะเตมีย์ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ขณะนั้น) เป็นประธาน มีจำนวนทั้งสิ้น 18 หลุม ออกแบบและวางโครงร่าง (Course Layout) โดย คณะนายทหารอากาศ จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ