เทรชเชอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับ เปิดให้บริการธุรกิจสนามกอล์ฟที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย Mr. Yoshikazu Kato ผู้ออกแบบสนามกอล์ฟได้ใส่ใจและพิถีพิถันกับรายละเอียดของทุกหลุมในสนาม จึงทำให้ เทรชเชอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับ เป็นสนามที่สวยงามด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบ ร่มรื่น และท้าทายกับลูกเล่นอันซับซ้อนมีความแตกต่างกันในแต่ละหลุมโดยมีทั้งหมด 18 หลุม 72 พาร์