สแกน QR CODE เพื่อเปิดแผนที่ในโทรศัพท์

หมู่ 6 พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
02-4661180 ext. 60570 , 60572
038-246056-7
081-0033811
080-2099175