Evergreen Hills Golf Club & Resort

เอเวอร์กรีน ฮิลล์ส กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ทตั้งอยู่ในหุบเขาสูงที่มีป่าทึบของจังหวัดกาญจนบุรีใกล้กับชายแดนประเทศพม่า สภาพอากาศในพื้นที่มีความเย็นสบายกว่าพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย สนาม 18 หลุม พาร์ 72 แห่งนี้ถูกออกแบบโดย คุณอรรถนันต์ ยมจินดา และเปิดในปี 1994 ระยะทางทั้งหมด 6,879 หลา ไม่ได้เป็นระยะทางที่ยาวมากแต่ก็ยังท้าทายกับนักกอล์ฟทุกระดับ แฟร์เวย์แคบและเรียงไปด้วยต้นไม้สายพันธ์ต่างๆ ถึง 18 ชนิด ในขณะที่หลายๆ กรีนจะสโลปค่อนข้างชัน มีบังเกอร์ในการเล่นในหลายๆ หลุม ความแม่นยำสำคัญกว่าความยาวในการเล่นที่เอเวอร์กรีน ฮิลล์ส หลุมที่ยากที่สุดคือหลุมที่ 16 และ 17 เพราะทั้ง 2 หลุมนั้นล้อมรอบไปด้วยน้ำและกรีนที่เป็นเกาะ หลุมที่ 17 พาร์ 4 เป็นหนึ่งในไม่กี่หลุมของสนามเอเวอร์กรีน ฮิลล์สที่มีลักษณะเป็นแบบด็อกเลกโดยที่มีน้ำทั้ง 2 ด้านของหลุม