สุภาพฤกษ์ กอล์ฟ คลับ สถานที่ตั้งของสนามแห่งนี้มีความเป็นธรรมชาติสูง โดยมีเพียงอาคารสีขาวสูง มีโดมสีทองและยอดแหลมจากอาคารที่มาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่อยู่สูงเหนือแนวต้นไม้ให้เห็นเท่านั้น

แม้ว่าตัวสนามจะสร้างบนผืนนา แต่ Dye ก็วางเลย์เอาต์สนามให้เล่นได้อย่างท้าทายและสวยงามจนขึ้นเป็นสนามกอล์ฟที่สวยที่สุดแห่งนึงของกรุงเทพฯ แนวต้นปาล์มที่มาพร้อมกับบังเกอร์ทรงต่างๆ, อุปสรรคน้ำขนาดใหญ่, และไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็ได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสนามแห่งนี้ได้อย่างดีและยังมีการบำรุงรักษาสภาพสนามได้อย่างยอดเยี่ยม