สแกน QR CODE เพื่อเปิดแผนที่ในโทรศัพท์

222 หมู่ที่ 7 Klong Kiw, ตำบล บ้านบึง District, Chon Buri 20220
081 344 8002