สนามกอล์ฟ บูรพา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เป็นสนามอีกแห่งนึงที่มีการจัดการแข่งขัน The Championship ที่ตั้งในแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย สนามแห่งนี้เคยจัดการแข่งขันมาแล้วมากมาย รวมทั้งรายการ Thailand Open เมื่อปี 2010 และรายการ สิงห์ พัทยา โอเพ่น อีกหลายต่อหลายครั้ง

สนามแห่งนี้ถูกออกแบบโดย David Graham และ Gary Panks ตลอดทั้ง 36 หลุมนั้นถูกออกแบบเพื่อให้ดึงเอาความสวยงามของภูมิทัศน์และธรรมชาติออกมาอย่างสูงสุด ไม่วาจะเป็นแม่น้ำ, เนินเขา, แนวต้นปาล์ม และพืชพรรณเขตร้อนต่างๆ