ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชอื่น ๆ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ซึ่งนอกจากสนามกอล์ฟที่น่าสนใจแล้ว ภาคกลางของไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่จะเป็นวัดเก่าแก่ ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ นอกจากนี้ก็มีพระราชวังบางปะอิน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกาะเกร็ดที่จังหวัดนนทบุรี และยังมีตลาด หรือแหล่งช้อปปิ้ง โดยเฉพาะตามท่าเรือในกรุงเทพฯ อย่างเช่นตลาดวังหลัง ตลาดนัดสะพานพุทธฯ ท่าพระจันทร์ เอเชียทีค  และอีกหลายสถานที่ โดยคุณสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงหรือที่ราบสูง มีภูเขาอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งส่งขายไปทั่วโลก แม่น้ำสำคัญของภาคนี้คือแม่น้ำโขง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่น่าสนใจอย่างเช่น เชียงคาน จังหวัดเลย ช้อปปิงที่ตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ชมความงามของแอ่งน้ำบนโขดหินที่สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาลาวอีสาน ซึ่งเป็นภาษาสำเนียงหนึ่งทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง ส่วนภาษาไทยนิยมใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และจังหวัดนครราชสีมาแต่ไม่ถือเป็นภาษาหลัก ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมรที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ มีภาษาถิ่นอื่น ๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทโคราช ภาษากวย (ส่วย) ภาษาแสก ภาษาข่า ภาษากะเลิง ภาษาโย้ย ภาษาย้อ เป็นต้น ภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหารอีสาน ภาษา อักษร เช่น อักษรไทน้อย ดนตรีหมอลำ ดนตรีกันตรึม ดนตรีเจรียง และศิลปะการฟ้อนรำ การเซิ้ง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ตั้งแต่ 30.2 องศาเซลเซียส ถึง 19.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกไว้ คือ 43.9 องศาเซลเซียส ในจังหวัดอุดรธานี อุณหภูมิต่ำสุด คือ -1.4 องศาเซลเซียส ในจังหวัดสกลนคร

นครราชสีมา

อยู่ระหว่างจัดทำ

อยู่ระหว่างจัดทำ