Sea Pines Golf Club

ซีไพนส์ กอล์ฟคลับ (หรือที่รู้จักในชื่อศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์) ตั้งอยู่ในฝั่งอ่าวไทยบริเวณสวนสนประดิพัทธ์ เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นของกรมป่าไม้ก่อนที่กองทัพบกจะเข้ามาดูแลต่อในช่วงการปกครองของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงปีพ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2506 หลุมซิกเนเจอร์ของสนามแห่งนี้คือหลุม 17 พาร์ 3 โดยผู้เล่นจะมีฉากหลังเป็นวิวของมหาสมุทร ผู้เล่นต้องทีออฟในหลุมนี้ข้ามน้ำเพื่อให้ไปตกบนกรีนขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างลาดเอียงและห้อมล้อมด้วยบังเกอร์ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง หากพลาดตียาวหรือสั้นไปก็มีโอกาสตกบังเกอร์ได้ ฉะนั้นพยายามเล่นให้อยู่กลางกรีนเอาไว้ สำหรับความยากของหลุม 17 นั้นขึ้นอยู่กับลมในช่วงเวลานั้นและตำแหน่งเสาธงที่เลือกเล่น ขณะที่หลุม 18 พาร์ 4 หลุมสุดท้ายจะถือว่าเป็นหลุมที่ยากที่สุดหลุมนึงของสนาม ด้วยลำคลองขนาดใหญ่ขวางกั้นทำให้ผู้เล่นต้องไดร์ฟมากกว่า 220 หลาเพื่อไปให้ถึงแฟร์เวย์ การทำเลย์อัพช็อตด้วยแฟร์เวย์วู้ดจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่ใช้เซฟพาร์ได้