ฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2015 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้เป็นเจ้าภาพการ Kings Cup (European Tour) และ Thailand Open (Ladies European Tour) ในปี 2016 และ 2017 ตามลำดับ จากนั้นในปี 2018 ฟีนิกซ์กอล์ฟเป็นเจ้าภาพทั้ง Royal Cup (Asian Tour) และ Ladies European Thailand Championship (LET) European Tour กลับมาจัดอีกครั้งในปี 2019

การออกแบบสนามอย่างตรงไปตรงมาของ Dennis Griffiths ทำให้สนามฟินิกซ์อยู่บนภูมิประเทศที่เป็นป่าและพื้นที่เป็นคลื่น ทั้ง 27 หลุมบนสนามแห่งนี้แบ่งเป็น 9 หลุมใน 3 แบบ คือมหาสมุทร, ทะเลสาบ และภูเขา พร้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามที่มีภูเขาโดยรอบและอ่าวไทย เสริมด้วยต้นมะม่วงต้นใหญ่ ต้นยูคาลิปตัส และไม้พุ่มต่างๆ ที่ออกดอกเพิ่มสีสันและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติในสนามแห่งนี้