สแกน QR CODE เพื่อเปิดแผนที่ในโทรศัพท์

ซอย 4 บึง อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
038-372273 ต่อ 636