สแกน QR CODE เพื่อเปิดแผนที่ในโทรศัพท์

81 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง Ban Chang District, Rayong 21130

086-8162992 , 038-941-111