สแกน QR CODE เพื่อเปิดแผนที่ในโทรศัพท์

92, Moo 3, Km. 15, ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
โทร: 0-2312-5883  | สายด่วน : 081-350-9454, 092-451-4343