สแกน QR CODE เพื่อเปิดแผนที่ในโทรศัพท์

220/25 ตำบล บางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
080 449 2266