สนามกอล์ฟ ดิ เอมเมอรัลด์ ถือเป็นสนามกอล์ฟสไตล์คันทรี่อย่างแท้จริง เดิมทีสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้ชื่อว่าสนามกอล์ฟบ้านฉาง จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นสนามกอล์ฟ ระยอง เซนจูรี่ กอล์ฟ คลับ โดยสนามแห่งนี้ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขา สนามกอล์ฟแห่งนี้ยังนับว่าเป็นสนามที่มีผู้คนรู้จักน้อยที่สุดแห่งนึงในแถบพัทยา

ที่สนามกอล์ฟ ดิ เอมเมอรัลด์ กอล์ฟ คลับนั้นเกิดขึ้นจากการรังสรรค์ของยอดโปรกอล์ฟชื่อดังอย่าง Nick Faldo และสถาปนิกนักออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดังอย่าง Desmond Muirhead จะพบว่าตอลดทั้ง 18 หลุมนั้นได้ถูกออกแบบให้กลมกลืนไปกับป่าฝนและโดยที่ยังเป็นบ้านของนกนานาชนิด สนามที่ดูสงบร่มรื่นแห่งนี้มีแฟร์เวย์ที่สวยงาม มีกรีนที่เป็นลักษณะเหมือนเนินเขา มีหลุมพาร์ 3 ที่ไม่ง่ายต่อการเล่น และมีอุปสรรคน้ำผสมผสานอยู๋เป็นระยะ จึงทำให้ที่ดิ เอมเมอรัลด์ได้ขึ้นเป็นสนามกอล์ฟที่ท้าทายฝีมือผู้เล่นได้ดีที่สุดแห่งนึงของไทย สนามแห่งนี้จะต่างจากสนามอื่นๆ ในแถบพัทยาเพราะต้องเน้นที่ความแม่นยำในการไดร์ฟสูงมากในการที่จะตีลงแฟร์เวย์ได้ดี