สแกน QR CODE เพื่อเปิดแผนที่ในโทรศัพท์

Address: 52 Moo 8 Bangna-Trad Highway KM 7.7 Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand

Phone: +66 (0) 2740 2694 – 700
Mobile:  +66 (0) 81 356 1202 , 084 449 8282
Fax: +66 (0) 2740 2691